خدمات اکتیو شبکه


به دنبال خدمت یا سرویس دیگری هستید ؟


منظور از اکتیو در شبکه خدماتی است که نیاز به اقدامات فیزیکی ندارد که شامل انجام تنظیمات دستگاه ها، تجهیزات، سرور ها، کامپیوتر ها، سرویس ها و ... می شود
به افرادی که این اقدامات را انجام می دهند ادمین گفته می شود.
ادمین ها افرادی هستند که دارای تجربه فراوانی در زمینه ها مختلف شبکه باشند و این توانایی را کسب کرده اند که بنوانند یک شبکه را در ابتدا نیاز سنجی و طراحی کنند سپس با تهیه مایحتاج آن، آن را پیاده سازی و اجرا کنند و در آخر اشکالات و نواقص آن را پیدا و برطرف کند.
از دیگر وظایف یک ادمین خدمات پشتیبانی شبکه ایجاد شده است.