شما هک شدید

آیا می دانید یک هکر می تواند با ارسال لینک به همراه یک پیام هیجان انگیز در بستر های مختلف به شما، شما را ترغیب به کلیک کردن بر روی آن می کند، و شما با کلیک کردن بر روی آن لینک دسترسی های مورد نیاز وی را فراهم می کنید


راستی! جای نگرانی نیست این فقط یک هشدار بود
در واقع شما نفر 153 امی هستید که روی لینکی که برای شما ارسال شده بود کلیک کردید
شما با کلیک کردن بر روی لینک های آلوده تمامی دسترسی های مورد نیاز یک هکر را فراهم می کنید دسترسی هایی نظیر دوربین، میکروفون، پیام های دریافتی، ایمیل ها و هرچیز دیگری که بر روی گوشی تلفن همراه یا کامپیوتر شخصیتون وجود داشته باشه، این نکته هم قابل توجه هست که هیچ دستگاهی با هیچ برند و سیستم عامل از این ماجر مستثنی نیست